Projekty unijne
Wybór oferty na system B2B

Firma "InteXPC" Natalia Wróbel informuje, iż w prowadzonym postępowaniu przetargowym na wykonanie systemu B2B w związku z projektem unijnym w ramach działania 8.2 UDA-POIG.08.02.00-24-110/11-00 dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty. Szczegóły wyboru dostępne są w poniższym załączniku.Firma "InteXPC" Natalia Wróbel ogłasza postępowanie ofertowe na klimatyzatora  w związku z projektem unijnym w ramach działania 8.2 UDA-POIG.08.02.00-24-110/11-00. Szczegóły dostępne są w poniższym załączniku.Firma "InteXPC" Natalia Wróbel ogłasza postępowanie ofertowe na dostawę sprzętu informatycznego  w związku z projektem unijnym w ramach działania 8.2 UDA-POIG.08.02.00-24-110/11-00. Szczegóły dostępne są w poniższym załączniku.Firma "INTEXPC" pragnie poinformować, iż znalazła się na liście projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach działania 8.2 POIG.

W związku z powyższym firma "INTEXPC" ponownie ogłasza rozpoczęcie postępowania konkursowego na kompleksowe wdrożenie systemu B2B. Szczegóły postępowania dostępne są w poniższych załącznikach.
Informacja o wyniku postępowania ofertowego

Firma INTEXPC Natalia Wróbel informuje, iż w prowadzonym postępowaniu ofertowym na wdrożenie systemu B2B w związku z projektem unijnym w ramach działania 8.2 POIG UDA-POIG.08.02.00-24-110/11-00 dokonała wyboru w zakresie dostawy serwera, macierzy dyskowej oraz modułu baterii do UPS najkorzystniejszej oferty złożonej przez Connecto Sp z o.o.Wybór oferty na system B2B

Plik do pobrania tutajPrzedłużenie terminu składania ofert cenowych na automatyzację procesów B2B w zakresie działalności handlowej dzięki wdrożeniu systemu B2B

Szczegóły do pobrania tutajFirma "INTEXPC" pragnie poinformować, iż znalazła się na liście projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach działania 8.2 POIG.
W związku z powyższym firma "INTEXPC" ogłasza rozpoczęcie postępowania konkursowego na kompleksowe wdrożenie systemu B2B. Szczegóły postępowania dostępne są w poniższych załącznikach.Informacja o wyniku postępowania ofertowego

Firma "INTEXPC" NATALIA KUPCZYŃSKA informuje, iż w prowadzonym postępowaniu ofertowym na wykonanie analizy przygotowawczej w związku z projektem unijnym w ramach działania 8.2 POIG UDAPOIG. 08.02.00-24-110/11-00 dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez ERP Accounting Support Sp. z o.o.


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ
Plik oferty do pobrania tutaj
Copyright © INTEXPC all rights reserved.
VISA
MasterCard
PayPal
Mastero
Visa Electron