Polityka prywatnościFirma InteXPC szanuje prywatność wszystkich osób odwiedzających Naszą witrynę internetową. Niniejsza "Polityka prywatności" określa jakie informacje możemy gromadzić i jak możemy jej wykorzystywać. Wszystkie dane osobowe jakie do Nas docierają są przechowywane w bazie danych i nie udostępniane osobom ani firmom postronnym zgodnie z ustawa o ochronie danych osobowych.

 

POLITYKA Prywatności

strona i sklep internetowy www.intexpc.pl


Administratorem danych osobowych (w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; tekst jedn. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników, będących KONSUMENTAMI jest


INTEXPC NATALIA WRÓBEL
ul. Konstantego Ciołkowskiego 1,41-818 Zabrze
Kontakt tel: (+48) 32 420 73 75

Firma wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej (CEIDG) pod numerami,
NIP: 6482492587, REGON: 240396087

Administrator zarejestrował w ewidencji Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (dalej GIODO) zbiór danych o nazwie "Rejestr klientów sklepu internetowego".


Przetwarzanie i Ochrona Danych Osobowych

 1. Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przesłanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki Konsument wyraził zgodę - na zasadach opisanych w ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. 2002 Nr 101 poz. 926 ze zm.). W przypadku, gdy Konsument nie poda niezbędnych do realizacji zamówienia danych i nie wyrazi zgody na ich przetwarzanie, zrealizowanie zamówienia może być niemożliwe.
 2. Administrator zapewnia bezpieczeństwo przekazanych danych oraz realizację uprawnień Użytkowników, wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych. Użytkownik ma prawo dostępu do treści własnych danych osobowych, ich poprawiania lub całkowitego usunięcia swoich danych osobowych - w tym celu proszę wysłać e-maila z określeniem żądania wprowadzenia zmian lub wykreślenia danych z ewidencji. ADMINISTRATOR może odmówić usunięcia danych Użytkownika wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Użytkownik nie uregulował wszystkich należności wobec ADMINISTRATORA.
 3. Dane osobowe Użytkowników, przetwarzane są w celu nawiązania, ukształtowania, zawarcia, zmiany lub rozwiązania Umowy pomiędzy Usługodawcą i Klientem oraz zrealizowania Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej opisanej w REGULAMINIE
 4. Użytkownik może otrzymywać informacje marketingowe i handlowe (w formie "newsletter"), jeśli wyrazi na to zgodę. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych.
 5. Zapewniamy, że nasza firma przestrzega polityki bezpieczeństwa danych osobowych. Dane osobowe są u nas bezpieczne i dokładamy wszelkich starań, aby poziom ten systematycznie był coraz wyższy.
 6. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom trzecim tylko za zgodą Użytkownika w przypadkach opisanych w REGULAMINIE, w szczególności:
  • w przypadku wyboru sposobu płatności on-line dane klienta są przetwarzane przez administratora systemu płatności w celu przeprowadzenia transakcji;
  • celem doręczenia przesyłek dane osobowe są udostępniane firmom kurierskim w celu zaadresowania i doręczenia przesyłki.
 7. Dla zrealizowania obsługi zlecenia konieczne jest podanie następujących danych osobowych KONSUMENTA:
  • nazwisko i imię;
  • adres do wysyłki produktów;
  • adres e-mail;
  • numer telefonu kontaktowego;

 W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny :

(+48) 32 420 73 75
(+48) 730 961 961
(+48) 730 962 962


email:
sklep@intexpc.plCopyright © INTEXPC all rights reserved.
VISA
MasterCard
PayPal
Mastero
Visa Electron